home
 

ZOTTEGEM KOOPT KUNST
Stad Zottegem koopt 2 kunstwerken van kunstenaar
Luc Standaert .

Dé blikvanger op de openluchttentoonstelling “KUNST BIJ DE BUREN” in 2006 in Oosterzele was het werk
“Cuban Living” van kunstenaar Luc Standaert . Het werk is een zogenaamde mixed media installatie
van behoorlijke afmetingen (2m50 X 2m50 X 2m20) en is volgens de kunstenaar ”een tedere parodie op het
alledaagse Cubaanse leven”. De Cultuurraad van de Stad Zottegem besliste tot de aankoop van o.m. dit werk over te gaan.

In de deels geabstraheerde Cubaanse woonkamer prijkt een niet langer functionerende knalrode Amerikaanse oude Chevrolet.

Voor Luc Standaert is het een eerder atypisch werk, gezien het merendeel van zijn kunstwerken bestaat uit schilderijen en tekeningen. “Maar dit soort werken gedurende zes maanden plaatsen in een openluchttentoonstelling zou de dood
van die werken betekend hebben”, zegt Luc Standaert . “Daarom heb ik ervoor gekozen twee werken te maken
in solide materialen die de zes maanden in openlucht probleemloos konden overleven.”

Eén van die werken is dus “Cuban living”.

Luc Standaert zegt hierover : “Voor de Cubanen is een auto zeer belangrijk. Niet alleen is het een instrument waarmee
ze werken en zich verplaatsen; het staat evenzeer symbool voor zowel enige, zij het zeer relatieve, rijkdom als een zekere nostalgische hang naar een lang vervlogen tijd. Wat niet hoeft te betekenen dat de Cubaan die zijn niet langer werkende
auto een ereplaats in zijn living geeft, een afvallige revolutionair zou zijn.”

Zowel “Cuban living” als “Fretting on”, een ander dimensionaal werk dat zich situeert in Cuba, werden nu aangekocht
door de Cultuurraad van de Stad Zottegem. De aankoop kadert in de geplande culturele samenwerking tussen
Zottegem en Havana. Op vrijdag 6 april 2007 opent in het Kasteel Egmont trouwens de tentoonstelling “El Che”,
geheel gewijd aan Che Guevara, de held van de Cubaanse revolutie. De werken van Luc Standaert zullen een prominente plaats krijgen aan de ingang van deze tentoonstelling. Binnenin vinden we eveneens een geschilderd portret van Che Guevara
van de hand van Standaert.